Σάββατο, 16 Ιουνίου 2018

Φίλοι στην Νέα Υόρκη

 Έστω ας πούμε ότι εορτάσαμε την εορτή του Πατέρα Ιούνιος                                             2018