Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2013

Εκ της Ιστορίας των ατόμων αποτελείται η του Έθνους!


Κι εγώ ως άτομο γράφω την ιστορία μου, ελευθερος σαν το πουλί χωρίς να ζητήσω κανενός την άδεια!  
Αχ! Τι ξεκούραση ψυχής που αισθάνομαι! 
Κάθε μέρα που περνά γράφω και κάτι,  όμως τα περισσότερα γραπτά μου έχουν ως βάση το παρελθόν μου.

Για να αποτυπώσει κάποιος τα σημερινά γεγονότα, κάποιος που δεν ανακατεύεται στην πολιτική, που δεν είναι φίλαθλος, που η ηλικία του  απαγορεύει να μπλεχτεί σε νέες περιπέτειες, ή να  εξερευνήσει τα σημερινά γεγονότα αισθάνεται άδειος, διαβάζει, όμως όλα τα βιβλία βασίζονται στο παρελθόν, εκτός φυσικά από τα φανταστικά, εκεί όπου σε ανεβάζουν με σκάλες στο στερέωμα του ουρανού. Σας παραθέτω  ένα μικρό τεμάχιο από τα νεοελληνικά αναγνώσματα εκδοθέν εν Αθήναις από το τυπογραφείο του Μιχαήλ Σαλίβερου  1901, η δε ύλη είναι από την εγκύκλιο του υπουργείου εκκλησιαστικών και της δημοσίας εκπαίδευσης προς τους σχολάρχας και διευθυντάς ελληνικών σχολείων
Εν Αθήναις την 21 Νοεμβρίου 1884


Απόσπασμα από το διήγημα (Τα παθήματα των Χίων) του κ. Δημήτρη Βικελά. 

Όταν οι νεώτεροι οι γεννηθέντες και ανατραφέντες εν ημέραις αγαθαίς, βλέπωσι τους γέροντας ημάς ακμαίους εισέτι και ευθύμους διστάζουσιν ίσως να πιστεύωσιν ακούοντες της νεότητάς μας τα παθήματα. Μετ’ ολίγα δε έτη, οπόταν εκλείψει η γενιά του Αγώνος και διακοπή  των προφορικών παραδόσεων η  μνημόνευσις, δυσκόλως οι εγγονοί ημών θα φαντάζωνται δια πόσων θυσιών και βασάνων επληρώθη η ιδική των ευημερία και του έθνους η αναγέννησις. Δια τούτο εύχομαι  ώστε πολλοί των επιζώντων γερόντων να μιμηθώσι το παράδειγμά μου γράφοντες τα απομνήμονευματά των. Εκ της ιστορίας των ατόμων αποτελείται η του έθνους…      

Αποτυπώστε αυτά τα λίγα λόγια του τότε και παρεμβάλετε τα με το σήμερα, τι έχει αλλάξει, εκτός βεβαίως από την τεχνολογία προπαντός την ηλεκτρονική όπου οι νέοι έχουν κατορθώσει να ευρίσκονται σε πολύ καλύτερη μοίρα γνώσης από αυτή των προπατόρων των, όμως για να υπάρχουν ως άτομα, ως έθνος, ως έλληνες πρέπει να βασίζονται στο παρελθόν, και να θυμούνται . Εκ της ιστορίας των ατόμων αποτελείται η του έθνους…

Γαβριήλ Παναγιωσούλης    
        6 σχόλια:

Αστοριανή είπε...

Κι εγώ ως άτομο γράφω την ιστορία μου, ελευθερος σαν το πουλί χωρίς να ζητήσω κανενός την άδεια!
Αχ! Τι ξεκούραση ψυχής που αισθάνομαι! ΓΠ

...αυτό έχει σημασία!

Χαιρετισμούς, Υιώτα

pylaros είπε...

It is true,

thanks a million

Αυτό έχει ΣΗΜΑΣΙΑ

χαιρετώ σε

Γαβριήλ

Μηθυμναίος είπε...

Κάποιοi άνθρωποι ήρθαν στον κόσμο για κάποιον σκοπό κι όχι μόνο να ζήσουν και να τον κοπρίσουν, αλλά για να γράψουν και ιστορία!

Dennis Kontarinis είπε...

Ναι φίλε Γαβρίλη και καλημέρα σου.
Αυτό που λέει ο Στράτος είναι η αλήθεια της ζωής. Να καταλάβουμε ότι ήλθαμε εδώ για έναν σκοπό και όχι για να λερώσουμε την ιστορία.
Νάσαι καλά φίλε και συνέχιζε να γράφεις. Το ίδιο κάνω κι΄εγώ.

pylaros είπε...

Φίλε μου Στράτο,
έχεις απόλυτο Δίκιο, στο ότι οι άνθρωποι ήρθαν στον κόσμο για κάπιο σκοπό

Ευχαριστώ,

Γαβριήλ

pylaros είπε...

Φίλε Ντένη,

Ευχαριστώ για τα λόγια σου
γιια την φράση σου. (Το ίδιο κάνω κι΄εγώ.)


χαιρειτώ σε

Γαβριήλ